1. SUMBER DAYA ALAM
  2. SUMBER DAYA MANUSIA
  3. SUMBER DAYA SARANA PRASARANA
  4. SUMBER DAYA KELEMBAGAAN
 
NO KELURAHAN LUAS LAHAN (Ha) JUMLAH
SAWAH DARAT
1 KADOMAS 240 183 423
2 BABAKAN KALANGANYAR 82 89 171
3 KABAYAN 50 376 426
4 PANDEGLANG - 366 366

JUMLAH

372 1014 1386
 
NO NAMA PEKERJAAN  JUMLAH PERSENTASE (%)
1 PETANI 528 5.53
2 NELAYAN 5 0.05
3 PEDAGANG 814 8.53
4 PNS/TNI/POLISI 1581 16.56
5 PEGAWAI SWASTA 3272 34.28
6 WIRASWASTA 484 5.07
7 PENSIUNAN 1361 14.26
8 PEKERJA LEPAS 926 9.70
9 TIDAK BEKERJA 572 6.01
JUMLAH 9545 100.00

SARANA PENDIDIKAN  

NO KELURAHAN   SARANA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI NEGERI DAN SWASTA
TK PAUD MDA SD  MI SMP MTS SMA ALIYAH SMK

NEGERIPERGURUAN

1 PANDEGLANG 5 5 9 12 1 2 1 1 1 2 STIA BANTEN
2 KABAYAN 2 4 12 5 2 2 2 0 1 2 STISIP BANTEN
3 KADOMAS 1 4 6 4 1 1 0 1 0 0  
4 BABAKAN KALANGANYAR 0 6 6 3 1 0 1 0 1 0  
JUMLAH 8 19 29 24 5 5 4 2 3 4  

 

 

SARANA KEAGAMAAN

 

NO KELURAHAN  SARANA KEAGAMAAN  KET
MASJID  MOSHOLA  MAJLIS TAQLIM PONPES  
1 PANDEGLANG  12 29 32 15  
2 KABAYAN 12 23 33 16  
3 KADOMAS 7 9 7 -  
4 BABAKAN KALANGANYAR 7 27 12 -  
JUMLAH 38 88 84 31  
 
NO KELURAHAN NAMA LEMBAGA JUMLAH
1 PANDEGLANG RW 14
RT 73
LPM 1
KADER POSYANDU 14
LINMAS 12
KARANG TARUNA 1
PKK 1
DWP 2
   
      2   KABAYAN RW 14
RT 45
LPM 14
KADER POSYANDU 16
LINMAS 12
KARANG TARUNA 14
PKK 14 
DWP
 3  KADOMAS    
RW 8
RT 29
LPM 1
KADER POSYANDU 11
LINMAS 12
KARANG TARUNA 1
PKK 52
DWP 4
 4  BABAKAN KALANGANYAR    
RW 9
RT 31
LPM 1
KADER POSYANDU 14
LINMAS 12
KARANG TARUNA 1
PKK 1
DWP 6
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…